افغان ها، فصل ١ تا ١٤

نهضت جنگل كه حضور نیروهای بیگانه در خاك كشور برایش قابل تحمل نبود و حضور آنان را به زیان استقلال ایران می دید، اسماعیل آقا جنگلی خواهرزاده ی میرزا را به عنوان نماینده به دیدار فرمانده ی ارتش سرخ فرستاد. یکتعداد امامت موسی کاظم را نپذیرفته و اسماعیل را امام میدانند، بخصوص محمد پسر او را که انکشاف دهندۀ شاخۀ اسماعیلی شیعه است، وارث حقیقی میپندارند. او بزرگترین پسر بوده و اولادۀ او ازطریق شرخبون پسرش عمدتا درجنوب افغانستان و ازطریق پسردیگرش، خرشبون در وادی پشاوریافت میشوند. این پارک جنگلی با مساحت ۱۵۰۰ هکتار از بزرگترین از بزرگترین محوطه های جنگلی حفاظت شده کشور محسوب میشود.

از بزرگترین محوطه های جنگلی حفاظت شده در شمال کشورمان پارک جنگلی نور است که دارای مساحت ۳۶۰۰ هکتار می باشد که بزرگترین پارک جنگلی طبیعی در خاورمیانه است. در این مقاله به معروف ترین جنگل های ایران تا بزرگترین و بکرترین جنگل های کشورمان پرداخته شده است. این تولیدات در بخش های مختلف صنایع چوب، کاغذ وسلولز مورد استفاده وسیع دارند. لاجورد وعقیق جگری نیز ذکرشده اند و این باید نشاندهندۀ این باشد که میلوهه یک پایگاه وسطی درتجارت تولیدات مختلف از فلات ایران بوده است. امرا به رغم پانسور به وحشت پادشاه میفزودند، دوستان پانسور میگفت شمناز یک مو از آنها کم نمیکند، چون میداند که نوادهٔ شاه است، منتظر میشود که از طرف پادشاه رسولی برود استدعا نماید.

در خرداد 1297، نیروی «كلنل پیچرا خوف» افسر روسی كه قصد بازگشت از ایران را داشت با«ژنرال دانسترویل» انگلیسی كه او نیز می خواست از طریق انزلی به بادكوبه برود هم پیمان شدند و نیروهای روسی در منجیل با فداییان «كمیته ی اتحاد اسلام» به نبرد پرداختند، در حالی كه زره پوش ها و هواپیماهای انگلیس هم برای كمك به او به حركت درآمده بودند. جنگلی ها در دوران تزارها قیام خود را آغاز و به مخالفت با آنان پرداختند، امّا در آغاز پیروزی انقلاب اكتبر، روابط جنگلی ها با روس ها حسنه شد. او یك باره دست به قیام مسلحانه نزد، همه ی راه ها را آزمود و پس از یأس وارد عمل و مردانه پا به صحنه ی كارزار نهاد.او شاهد به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، توسط محمد علی شاه و تحصن علما در سفارت عثمانی بود.

در سال 1289 شمسی، در نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در تركمن صحرا شركت داشت و در این نبرد زخمی و چندی در بادكوبه در یك بیمارستان بستری گردید. تاخت و تازهای خارجی در صحنه ی سیاست و اقتصاد كشور و سیاست بازی عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته گیلان و بی كفایتی دولتمردان، انگیزه هایی بود كه این روحانی جوان، حساس و دلسوخته را به میدان سیاست و سپس به صحنه ی كارزار كشاند.نخست در برابر استبداد محمد علی شاه ایستاد و سپس با شخصیت های با نفوذ تماس گرفت و در آخرین مرحله از تلاش خود سلاح به دست گرفت و در برابر نیروهای بیگانه به مقاومتی جانانه پرداخت.

هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به كمیته ی اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به 27 نفر افزایش یافت و رهبری كمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال 1296 شمسی، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، كجور و تنكابن زیر نفوذ كمیته درآمد. در 27 مرداد 1297، میان نمایندگان كمیته ی اتحاد اسلام با نمایندگان انگلیس در رشت قراردادی امضا شد.

او به امید نجات مشروطه به مجاهدین پیوست و در فتح قزوین شركت كرد و با مشاهده ی اعمال خلاف بعضی از مجاهدین به موطن خود رشت بازگشت، اما بار دیگر به مجاهدین پیوست و در فتح تهران شركت نمود و با قوای استبداد جنگید.علی رغم تلاشی كه در تحریف چهره ی میزرا به عمل آمده، به شهادت تاریخ، وی از مجاهدان مشروطیت و از هواداران جناح اعتدالیون مجلس و وفادار به اسلام بود. چادر زرین و بالاپوش گرم شش نفر بار یک حمال، و مایحتاج دیگر را بار دوش حمال دیگر قرار دادیم که صبح زود روانه شویم. جالب اینکه این قبیله تاکنون یک بار مورد تهدید انقراض جدی قرار گرفته است.

در مسیر حرکت به سمت آبشار اسپی آر و جلسنگ از یک جنگل با درختان بلند قامت عبور میکنید و مناظر زیبای دور و نزدیک، چشمهای شما را نوازش میکنند. عسل ارگانیک نوعی عسل طبیعی است که از انواع سموم و آفت کش ها به دور می باشد. او بارها در برابر مردم گیلان هدف از نهضت خود را احیای قوانین اسلام اعلام كرد و یادآور شد كه میرزا كوچك هرگز اسلحه را از خود دور نمی كند، مگر وقتی كه مطمئن باشد، افراد ایرانی از تجاوز متجاوزان بیگانه و ستمكاران داخلی مصون و از امنیت و رفاه برخوردار هستند.پی نوشت:1.

اما حتی اگر اینطورهم باشد، جلگه های شمالی ظاهرا غیرمستعمره باقی مانده است. پارک جنگلی قلعه رودخان به مساحتی بالغ بر 1870 هکتار که قسمت اعظم آن کوهستانی و میان بند می باشد، دارای طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر است و در جوار روستای قلعه رودخان در فاصله 20 کیلومتری جنوب شرقی فومن قرار دارد. بعد از جاده هراز در دو کیلومتری به تونلی می رسید که پس از آن در سمت چپ تابلوی روستای چلاو دیده می شود. پارک جنگلی باراجین از محبوبترین جاهای دیدنی قزوین است که در دو کیلومتری شمال شهر قروین واقع شده است.

در اولین فیلم این چندگانه دو دانشجوی کالج با سرنوشت تلخی روبرو میشوند. هم زمان با اوج گیری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان رشت كانونی به نام «مجلس اتّحاد» تشكیل دادند و افرادی به عنوان فدایی گرد آوردند. در سال 1294 شمسی، به جای «مجلس اتّحاد» «هیأت اتّحاد اسلام» از یك گروه هفده نفری در رشت تشكیل گردید. پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه ی تزاری، هیأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و یك گروه مسلح به عنوان فدایی تشكیل داد و روستای كسما را در ناحیه ی فومن مركز كار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد.

واین موسسات با اداره سازمان ملل تمام بودیجه خویشرا متوجه وزارت احیاو انکشاف دهات ساخته است. ادیبالذاکرین با پای خونین یکسو افتاده، و تن خونین سید را در یکسو نهادند. در پارک جنگلی باراجین می توانید شهر قزوین را زیر پای خود ببینید. در پای راهزینه یک دیوار بزرگ وجود دارد که ازطریق یک پرواز طویل زینه های دیگر تقرب نموده و با احتیاط درتطابق به باقیماندۀ مجموعه ساخته شده است. نسب یـهودی پشتون ها همـیشـه یک موضوع داغ درون چایخانـه های پشتونـها بوده است! اگر ظهور پشتون ها باعث تغییرات بزرگی درون جمعیت محلی مـیشود، تغییرات عظیمـی نیز درون شرایط زندگی پشتونـها بوجود مـیآید.

دیدگاهتان را بنویسید