جنگل های ارسباران تبریز شکوهی مهگرفته در نزدیکی ارس! – طبیعت گردی

بعلاوه ادعا میشود که او یک قلعه را در سواحل سیردریا، نچندان دور از خجند فعلی (لنین آباد قبلی) تاسیس نموده است. او بهنگام مرگ، همراه با ارتش خویش درمسیربرگشت از مصربه پرشیا بخاطر سرکوب اغتشاش بردیا است که ادعا دارد برادرکامبوجیه است. داریوش علاوه میکند که پس از29 سپتمبریک سلسله اغتشاشات بمقابل او درسراسرامپراطوری بوجود میآید. در متن بیستون که داریوش کمی پس از بقدرت رسیدن کندنکاری میکند، واژۀ “حقیقت” را چندین بار بکار میبرد که خوانندۀ فعلی نمیتواند مطمئین گردد مگر اینکه احساس شک و تردید نماید. پس باید چشمه باشد همچنین وقتی در محیط قرار میگیرید حس اینکه اینجا تمدنی درگذشته بود را احساس کنید، کوه ها و قسمت هایی که خاک ترد و رانشی دارند مالی ندارند.

اوبصورت آشکاردرکتیبۀ مشهوربیستون خویش اعلام میکند که بردیا یک دغلباز بوده و بردیای واقعی سال ها قبل توسط کامبوجیه کشته شده است. یک کوله پشتی، تجهیزات شخصی و پتو نیز مورد نیاز است. این بدین معنی است که مصنف لیست ویدیودات و مخاطبین آن سابقۀ خویش یا حاکمان (سکائی) خویش را با شخصی آشکارمیسازند که او مذهب مورد قبول ایشان را الهام میبخشد. حقیقت این است که با افزایش بارندگی این جیرجیرکها به شاخههای درختان پناه میبرند و کار به جایی میرسد که شاید بر روی هر درخت حدود سه هزار کز پیدا شود که همزمان جیغ میزنند!

محمدحسن صبوری دیلمی، نگاهی از درون به انقلاب مسلحانه جنگل، تهران۱۳۵۸ ش. از درختان موجود در این جنگل، از جاهای دیدنی ایران میتوان به درختهای بلوط، افرا، شیردار، توسکا، آزاد و داغداغان اشاره کرد و از میان گیاهان مرتعی هم، میتوان گونههای کلاهمیرحسن، چوبک، اسپرس، دمروباهی، آویشن و شبدر را نام برد. این مساله نیز افزایش تقاضا برای چراگاه و زمین به منظور رشد و پرورش دام و خوراک دام را بهمراه داشته که در آخر روند صعودی جنگل زدایی و تخریب جنگل ها را موجب می شود. نام هراکسواتی که شمارۀ دهم است، میتواند با ناحیۀ هخامنشیان پارسی هرایوتیش (پارسی باستان) یا اراکوزیای مولفان قدیم ربط داده شود که در اطراف کندهار فعلی واقع است.

ارقام فوق نشان میدهد که مصنف ومخاطبین لیست ویدیودات اکثریت سرزمینهای اطراف کوههای هندوکش را بحیث حصۀ از”آریائی” مشترک خویش درنظرگرفته اند. تمام این سرزمین ها بدین معنی است که اولا در نیمۀ اول هزارۀ اول ق م مردمانی که یک مذهب مشترک داشتند قسمت اعظم ایران شرقی را احتوا نموده بودند. این مرداب که کمتر کسی از وجودش آگاه است یکی از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران برای زوجهایی است که دوست دارند این سفر به یاد ماندنیشان را در یک محیط ناشناخته سپری کنند. شخص قاتل داریوش است که تا 486 م شاه امپراطوری میباشد.

اما مطابق متن، داریوش وجنرالهای او این اغتشاشات را درظرف یکسال درهم میکوبند. در حقیقت، قرارمعلوم سکاها بهترین گزینه را داشتند، چون آنها آخرین مردمانی بودند که در اوایل هزارۀ اول به فلات نفوذ کردند. سوادکوه، شهری قدیمی در استان مازندران است که بیشتر با پل قدیمی ورسک و حوادث تاریخی آن شناخته میشود. نامهای تمام نواحی قدیمی مشهورافغانستان درلیست کتبۀ بیستون شامل است. از آثار قدیمی و مهم شهرستان خداآفرین پلهای قدیمی و تاریخی خداآفرین هستند که در نزدیکی شهر خمارلو قرار دارند.

که این قارچ از نوع قارچ زیرزمینی است که در زمان رشد، خاک روی خود را به سمت بالا میبرد،و علل نامگذاری آن نیز به همین سبب است چرا که کلمه دنبلان نیز در ترکی بهمعنای “متورم” یا “بالا آمده” است. آنان نتیجه گرفتند که تغییرات ایجاد شده در محیط، می تواند به طور چشمگیری کاهش دوره ی درمان و همینطور تکمیل روند درمان را در پی داشته باشند. چون آنها نام اییریانم ویجه را دربالای لیست قبل ازسغدیا قرارداده اند، این نیز نشان میدهد که آنها درنظرداشتند سرزمین اصلی ایشان درشمال سغد قدیم بامتداد یا ماورای سیردریای فعلی قراردارد.

درهرصورت، درنیمۀ اول هزارۀ اول ق م یکتعداد حاکمان سکائی ایران شرقی و افغانستان (شمالی) دین زرتشتی را میپذیرند. چنین ارگ های مشابه در جنوب افغانستان نیز یافت میشوند، طور مثال در کندهار کهنه، اما تاریخ این ساختمانها مشکل ساز است. یک قلعۀ تقریبا دایروی قابل مقایسه، بلخ یا بکترای قدیم است، اما تاریخ دقیق این ساحه هنوز نامعلوم است. اما درجنوب با وجود اینکه تا اندازۀ زیادی توسط سکائیان کنترول میگردد، اکثریت مردم محلی هنوزهم رسوم خویش را تعقیب میکنند. هرچه خواستم مردمک دیدهٔ خود را که از فضولی و بیادبی مهمانان ناخوانده مکدر شده بود، رنگ صبر و تحمل بدهم، و ناگواری حضور ایشان را که نمونهٔ صحیح حاشیهنشینان بیکار و بیمار مجالس لغو وزرا و امرا و تجار و علمای وطن ماست در چین جبین خود ننمایم، یا از تشدد باطنی که گره ابروی مرا سخت به هم دوخته میداشت باز کنم نمیتوانستم!

به موارد گفته شده دستمزد انتشارات و هزینه های صفحه آرایی را نیز باید اضافه کنید که کاملا متغیر است. کمیته انقلاب سرخ، در تلگرامی به سفارتخانههای دولتهای خارجی، انحلال سلطنت و تشکیل جمهوری موقت را اعلام نمود. کتابها جزء گنجینههای گرانبهایی هستند که همیشه اسرار و ناگفتههای فراوانی در دل خود جای دادهاند و با مطالعه و خواندن آنها علاوه بر کسب معلومات و دانش همیشه پنجرههای جدیدی از مسائل مختلف به رویمان گشاده میشود. من خیال شما را مقدس میدانم، و تا کنون که مسامحه کردم خواستم موانع را از جلو بردارم.

هرودوتس کوروش را نواسۀ استیاگیس معرفی میکند. در550 ق م یک شهزادۀ پارسی که دردنیای قدیم بنام کوروش شهرت دارد، آقای خویش، استیاگیس (ایشتوویگو) شاه ماد ها را شکست میدهد. کامبوجیه دراینسال میمیرد. او پسر کوروش و جانشین او است. اوهمچنان دراین قسمت جهان در 530 ق م احتمالا دربیابانهای دشت قراقوم (درترکی “رنگ سیاه”) درشمال ایران فعلی میمیرد. این منطقه زیستگاه یکی از پرندگان نادر ایران به نام سیاه خروس قفقازی است که باید تلاش زیادی برای پیداکردن آن کنید و البته خیلی هم خوششانس باشید.

هرودوتس همچنان دربارۀ دفن شاهان سکائیهای شمال بحیرۀ سیاه درسرزمینهای دورشرق سخن میگوید. برای آنها، زرتشت درسرزمینهای واقع درشمال زندگی و فعالیت نموده، جائیکه آنها یا حاکمان آنها منشا داشته اند. درعین زمان سکائیان دیگربطرف غرب مهاجرت میکنند، جائیکه آنها بنام سکائیان و کایمیریان مشهورمیشوند. گشایش دنیای ایرانیان که با مهاجرت سکائیان بظهور میرسد، بدون شک باعث گسترش مذهب زرتشتی بطرف غرب میشود. در سیوجی (“اسناد دنیای غرب”) که شامل سفرنامه او است یک نظر آزاردهنده در مورد سرزمینهای افغانستان فعلی و نیم قارۀ هند داده شده است.

این همچنان تاکید کنندۀ جدائی سیاسی افغانستان جنوبی (مغلوب توسط تازه واردان سکائی) از وادی کابل و گندهارای باستان است که توسط گروههای سکائی دیگر یا شهزادگان هندو- یونانی کنترول میشود. نشراین سکه ها تاکید کنندۀ موقعیت خاص ساکستان درامپراطوری ساسانیان است. این دایره واگونهای محافظت کنندۀ مردمان و گله در وسط است. صرفنظرازتاریخ دقیق آنها، اعمار ارگهای بلند در وسط یک قلعه دایروی یا مستطیلی، بطورآشکار عنعنۀ ایران غربی نیست. ساحۀ ایرک قلعه از دلچسپی بزرگی برخوردار است، یک مسکونه در جوار مرو که بعدا ارگ شهر الکساندر بنام اسکندریه در مارگیانا (جوارقلعه) میشود. گفته میشود که او قلعه و شهرکاپیسا درشمال کابل را تخریب میکند.

وقتی کامبوجیه میمیرد، بردیا بحیث شاه تاجگذاری میکند که در1 جولای 522 بوقوع پیوسته است. بآنهم فقط سه ماه بعد در 29 سپتمبر یک جوان طایفۀ هخامنشی بردیا را درماد بقتل میرساند. مناطقی که دارای این آب و هوا هستند در طول سال دمای بالایی را تجربه می کنند و گرما هر روز بعد از ظهر باعث طوفان های همرفت می شود. این محل دارای قطر1000 متربوده و یک ارگ در مرکز آن قراردارد که ارتفاع آن بحدود 28 مترمیرسد.

دیدگاهتان را بنویسید