خبرآنلاین – طبیعت زیبای جنگلهای بارانی /گزارش تصویری

ایران قلعههای کوهستانی فراوانی در محیطهای جنگلی دارد که میتوانید در فهرست دیدنیهای ایران در بهار قرار بگیرد. كارشناسان در بخش جنگل شناسی ایران در سالهای اخیر جنگلهای ارسباران را به دلیل داشتن 785 گونه گیاهی و 170 گونه درختی، شامل 42 تیپ مرتعی و 143 واحد جنگلی، در زمره یكی از مناطق با ارزش ژنتیكی جهان شناخته و به جهت برخی ویژگی های خاص یك منطقه رویشی مستقل، با نام منطقه جنگلی ارسباران معرفی كرده اند كه یكی از مناطق پنجگانه رویشی ایران، محسوب می شود. گروه آخری شامل گلدان شیشۀ شفاف بارتفاع 18 سانتیمتر با نقوش انحنائی ونشاندهندۀ فانوس دریـائی (چراغخانـه) فرعون الکساندریـه، یکی ازعجائب هفتگانۀ جهان است.

یکجا با این سکه های کوشان، یکتعداد ایوری رومـی نیزبدست آمده کـه شامل سکه های امپراطورهای دومـیتیـان (81- 96 م)، تراجان (98- 117 م) وسبینا همسر هادریـان (117- 38 م) بوده ونشاندهندۀ قدامت خزینـه درحوالی 117 م است. این ساحه بطورقسمـی توسط باستان شناسان فرانسوی بین 1936 و 1946 کاوش شده کـه شامل یک ساحۀ حدود 800 متر از شمال بجنوب و حدود 450 متر ازشرق بـه غرب است. مفکورۀ ترسیم بودا بحیث یک شخص کـه تقریبا بطورهمزمان درون گندهارا و وادی گنگا (باصطلاح هنر متورا) انکشاف مـیکند مربوط بـه روبانکشاف درسده های اولی عصرفعلی بارتباط فداکاری شخصی مـیباشد. ساحۀ بگرام حدود 50 کیلومتر درون شمال کابل و حدود 8 کیلومتردرشرق چاریکار فعلی درنزدیکی تقاطع دریـاهای پنجشیر وغوربند واقع است.

بگرام یـا کاپیسای قدیم درون ساحۀ واقع شده کـه دارای اهمـیت فوق العاده ستراتژیک به منظور کوشانـها و دربرگیرندۀ خط زندگی بین ملکیت های بکتریـان و نیم قارۀ هند بوده است. حفریـات بگرام درشمال کابل نشاندهندۀ وسعت تماس های کوشانیـان با دنیـای خارج است. درشمال غرب، ارگ یـا برج عبدالله قراردارد کـه مـیتواند مربوط بـه دورۀ هخاان باشد. یکی از با ابهت ترین آثار کوشانـها درافغانستان، معبد شاهانـه سرخ کوتل درشمال کوتل های هندوکش و نچندان دور از جنوب رباتک است.

حتی در دوران پارسیان، ولایات شرقی تا اندازۀ زیادی از انکشافات فرهنگی در غرب دور می ماند. مشابهاتی نیز بطرف غرب پیدا مـیشود، درهنر پارتیـان کـه بر باقیماندۀ فلات ایران تسلط داشتند. این مـیتواند بواسطۀ چیزیکه بنام هنرگندهارا یـاد مـیشود، واضح شود کـه در گندهارای قدیم (و ماورای آن درون اوایل سده های هزارۀ اول و بعد تر) شگوفان بوده است. شلومبرگر عمدتا دارای خصوصیـات ایرانی توصیف مـیشود، با وجود برجهای مستطیلی (سبک یونانی) و سایرمظاهریونانی آن. آنها بحیث شاهان سیستان توصیف شده و رستم غالبا یک ساکائی خوانده میشود. درهنرگندهارا، بودهیساتواس غالبا بحیث شـهزادگان زمان خویش تصویرشده اند کـه ملبس با دامن های مردانـه، عمامـه ها و مقدارهنگفت جواهرات مـیباشند.

نفوذ هندیـان قویتر شده و پالایش و ظرافت (ریزه کاری) هنر گوپتای هند شمالی کـه بین اوایل سده های چهارم و اواخرششم م شگوفان شده بود دراکثریت محصولات هنری افغانستان یـافت مـیشود. دراوایل هنرمندان گندهارا به منظور محصولات خویش ازسنگ و بخصوص شیست آبی و فیلایت سبز منطقه استفاده مـید. بعلاوه، حتما درک کرد کـه محصولات هنری مـهندسان و صنعتگران گندهارا بصورت وسیعی دارای رنگ روشن اند. بصورت عام اشیـا حتما دردوران بین سده اول ق م و اوایل سدۀ سوم م جا داده شده باشند.

درون وایـهای منزوی افغانستان کنونی مانند فندقستان بامتداد دریـای غوربند، ساختن مجسمـه های بودا و رنگ آمـیزی که تا این اواخریعنی سدۀ هفتم م جریـان داشته کـه تقریبا کاملا “هندی” است. درتپۀ مرنجان درشرق کابل باقیمانده های یـافت شده کـه تا هنوزبا گچ پلسترپوشانیده شده و با رنگهای گلابی، سرخ، نصواری و آبی رنگ آمـیزی شده اند. این مـیتواند دلیل خوبی باشد، چون استعمال گچ درآنزمان درایران بسیـارعام مـیباشد. بآنـهم کاربرد این مواد مشکل بوده و در سالیـان بعدی صنتعگران تقریبا بطوراستثنائی از پلستر گچ و چونـه استفاده مـیکنند. برخلاف رگرسیون خطی که از مشاهدات موجود، برای تخمین مقادیر فراتر از محدوده مشاهده استفاده می­کند، این سیستم توضیح می­دهد که چرا بیشتر کاربردهای جنگل تصادفی، به طبقه­بندی اختصاص می­یابد.

فلات لاگو-ناکی جایی رویایی و جایگزین برای کسانی است که از سواحل داغ برای ماه عسل خسته شده اند. جنگل الیمستان جایی است که به علاقه مندان طبیعت فرصت جنگل نوردی و پیاده روی با لذت تماشای درختان سرسبز و استوار و روبرو شدن با زیبایی های بی حد و حصر طبیعت مه گرفته را می دهد و دشت های پر از گل و مراتع سرسبز و درختان انبوه این منطقه چشمان هر رهگذری را به خود جلب می کند و می تواند ساعت ها انسان را در زیبایی های افسونگر خود محصور سازد.

بودهیساتواس موجودات افسانوی اند کـه جای خویش دربهشت را نفی کرده و تجسم دوباره پیدا مـیکنند که تا تمام موجودات روی زمـین را کمک کنند. وفرت مجسمـه های بودا یکجا با نقوش، تصویرکنندۀ قسمت های اززندگی و تجسم های مختلف اواست. جالب است بدانید رودخانه آمازون از هشت کشور مختلف عبور میکند. اگر میخواهید بدانید جنگل ابر کجاست و برای سفر به آن باید چه نکاتی را در نظر بگیرید،برای آشنایی با جنگل ابر، با مجله آنلاین هفتگ همراه باشید.

اگر جنگلات آمازون کاملا نابود شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ چه زمانی به جنگل بلیران سفر کنیم؟ بادبان حاضر شد، مصطفی بالا رفت، شیرعلی از دیدن این اسباب طیران دو چشم حیران خودرا لاینفک به بالا دوخته نگاه میکرد. کارها میکرد… مداخلها پیدا مینمود که به جان شما تعجب میکردم! اگر طرفدار مسیرهای کوتاهتر هستید از سمت اسلامشهر- ورامین به طرف سمنان حرکت کنید. محمد طاهر صبری والی بادغيس می گويد: درگذشته شماری از كشورهای خارجی ريشه درختان پسته را ازمردم محل به قیمت گزاف خريداری می کردند كه اين خود بيانگر آن است كه آنها می خواهند تا اين جنگلات را به صورت کلی از بين ببرند.

درون پهلوی آن ظاهرا یک متن مشابه درهندی مـیانـه و با خط خروشتی قراردارد. عین متن نیز درون یک زبان ناشناخته (شاید ساکائی) و ظاهرا با خط خروشتی نوشته شده است. درون اینجا یک راهزینـه (پلکان) تاریخی بارتفاع حدود 55 متر قرار دارد کـه در چهار پرواز بیک جایگاه مقدس درون بالای کوهی مـیرسد کـه ناظر جلگه های وسیع است. متن مـیگوید، معبد اصلا بنا بـه فرمان کنیشکا اعمار شده و توسط یک ناظر محلی بنام نوکونزوک بعد از یک دورۀ زوال اعاده شده، وقتیکه آبرسانی بـه معبد خشک مـیشود.

لذا یکتعداد کالا و امتعه چینائی از طریق افغانستان فعلی بـه وادی اندوس و معآن انتقال مـیگردید: اجناس غربی ازطریق بحربسواحل هند آورده شده و یکجا با اجناس هندی بشمال یعنی بجنوب آسیـای مـیانـه و به چین انتقال مـییـابد. درزمان های جنگ بین امپراطوری روم و پارتیـان، مسیرجنوبی ازطریق ملکیتهای هندی کوشانـها از توجه خاصی برخوردار بوده است، زیرا اجناس مـیتواند توسط کشتی ها ازطریق سواحل بحیرۀ سرخ مصر بـه هند و معآن انتقال داده مـیشود.

یـافته های فوق نشان مـیدهد کـه امپراطوری کوشانی درتماس نزدیک با انکشافات درغرب بوده است. درسده های اول هزارۀ اول هنر گندهارا بواسطۀ هنرمندان و برداشتهای هنرمندانـه دنیـای رومـی تغذیـه گردیده و واضح هست که کوشانـها درتماس نزدیک با انکشافات درون مدیترانـه بوده اند. درون دوران کوشانیـان، سرزمـین افغانستان با راه مشـهور ابریشم درون بین شرق نزدیک و چین ارتباط داشته است. درون پای راهزینـه یک دیوار بزرگ وجود دارد کـه ازطریق یک پرواز طویل زینـه های دیگر تقرب نموده و با احتیـاط درتطابق بـه باقیماندۀ مجموعه ساخته شده است. متن های بکتریـائی و هندی مـیانـه اشاره بـه ویما دارد، اما از اینکه این ویماکدفیزیس یـا اسلاف او، ویما تک (تو) مـیباشد، هنوزنامعلوم است.

این بعدا درسراسر هزارۀ اول، باعث تعویض هینایـانـه (یک اصطلاح زیـان آوربمعنی “وسیلۀ نقلیۀ کوچک”) شاخۀ بودیزم کـه تاکید بالای حکمت دارد، توسط شاخۀ مـهایـانـه (“وسیلۀ نقلیۀ بزرگ”) مـیشود. شگفت انگیزترین دریـافتها ازاین ساحه مشمول یک مجموعۀ بزرگ اشیـای هنری ازقبیل یک مجسمـه برنجی سیراپیس/هیراکلیس و یکی از هارپوکراتیس، عاجهای هندی، انبار رنگ لاک چینائی و شیشـه های غربی مـیباشد. نگاراهارا، اطراف جلال آباد فعلی نیز وابسته کاپیسا بوده هست اما مردم آن مورد پسند چینائی قرارمـیگیرند. موقعیت فعلی این اشیـا نامعلوم است، اینـها درون موزیم کابل قرارداشتند کـه دراوایل سالهای 1990 مورد غارت وچپاول قرار گرفت. ستونـهای چهارگوش دایروی با یک مرکز زنگوله مانند عنعنۀ هندی مورد استعمال مـیماند، اما ستونـهای هموار قدیمـی با یک مرکزکورنیتان (قرنتی) نیزبسیـارمشـهوربوده و بعین ترتیب مایـه های اصلی قدیمـی بشمول ترایتون ها و پوتی با گلدسته ها.

سه گوشی (بالای پنجره) منحنی بومـی درجوار سنگفرش (پایـه) مثلثی قدیمـی استعمال مـیگردید. درون بالای جایگاه مقدس بقایـای سه مجسمـه یـافت شده کـه احتمالا نشان دهندۀ حاکمان کوشان بوده باشند کـه دریک موقعیت قدامـی نشان داده شده اند. شکی وجود ندارد کـه شمال کشور(بکتریـای قدیمـی) و وادی کابل اکثر اوقات تحت سلطۀ کوشان بوده است، اما ازاینکه جنوب وغرب هم گاهی تحت تسلط کوشان قرارداشتند نامعلوم است. یکی ازمنابع دربارۀ پروش اسپ میتانی که بنام رهنمای کیکولی یاد میشود، هنوز وجود دارد.

بعدا مجسمـه های وجود دارند کـه بنام بودهیساتواس یـاد مـیشوند، طورمثال اوالوکیتیشوارا کـه اکثرا با یک نیلوفر(درخت سدر) دردست چپ او ترسیم شده است. درجنوب، یک تعمـیربزرگ وشاید یک قصر وجود دارد. در سراسر این این منطقه کوهستانی ییلاقهای مختلفی وجود دارد. نام او(سانسکریت – واسودیوا) با کرشنا خدای هندیـان (پسر واسودیوا) مطابقت دارد کـه تناسخ دوبارۀ ویشنو است. مسجد کبود به مسجد شاه جهان، عمارت و مسجد مظفریه هم شهرت دارد. پرسی بعد از اتمام تحصیلاتش در مرکز پژوهشهای جغرافیایی سلطنتی به عنوان باستانشناس مشغول به کار شد. به ساعت نگاه کردم از دسته نه ساعت میگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید