روستایی در دل جنگل بکر

این متن مربوط به دوران کنیشکا، مشهورترین شاه کوشان سدۀ دوم م است. آبشار شرشر و آلوچال دوتا از مشهورترین آبشارهای جنگل ابر هستند. این جنگل در هر فصلی از سال با چشم اندازهای بی بدیل از شما پذیرایی می کند اما خیلی از گردشگران موافقند که زیبایی و جذابیت آن در فصل پاییز چیز دیگریست! این شهر که شهری تاریخی و تفریحی است دارای جاذبههای بسیاری است که میتواند تا مدتها شما را سرگرم کند به طوری که متوجه گذر زمان نشوید. معمظمی. این ۷ نفر درواقع بجریان مسافرت شاه قبل از نهم اسفند مسبوق شدند و طریق مسبوق شدن آن را الان جزئیاتش رابعرض جنابعالی میرسانم که جنابعالی هم واقف شوید که اگر اشتباه و سوء تفاهم باشدچون یقین دارم بی انصافی نخواهیدکرد این قسمت را قبول خواهیدکردوهمینقدربدانید که نبایستی یک اشخاص محترمی را آنهم بطوردسته جمعی مورداتهام قراردهید و جنابعالی حتمامسلمان هستید و میدانید که یکی از ایات بزرگ قران این است که میگوید یاایهاالذین آمنو فاجتنواکثیرامن الظن ان بعض الظن اثم (دکتر بقایی – این رابه آقای دکتر مصدق و رادیوهم بگویید)(عبدالرحمن فرامرزی – رادیوکه مسلمان نیست)(خنده نمایندگان) ملاحظه بفرمایید که در قران کریم بعضی از ظن هارا گناه کبیره میداند تا چه برسد باین که شما بیاییداین جا یکعده اشخاص ۳۰ نفری را در مجلس که یک مدتی با آنهاهمکاری میکنید مدتی باهم همقدم بودهاید بیاییدآنهاراتهمت بزنید که وارد تبانی بودهاند جناب آقای دکتر بقایی خودتان میدانید اشخاصی مثل آقای میلانی که من این شهادت راباید به ملت ایران و مخصوصامردم آذربایجان بدهم که یکی از اشخاصی هستند که اسباب افتخار مجلس هفدهم هستند (صحیح است) مردیست فاضل عالم ربانی باتقوی بافضیلت و هیچ چیزی منظور ندارد جزاین که در این مدتی که درمجلس است بتواند خدمت کند.

باتوجه به داشتن بیش از 4000 کیلومتر مرز مشترک بین اراضی منابع طبیعی واراضی اشخاص ، نیاز است برای حفاظت از مرزهای فوق ، سالانه حدود 200 کیلومتر مرز حائل بصورت بنچ مارک ، حفر کانال یا فنس کشی و سیم خاردار ایجاد شود . در اینجا از طرف دولتین انگلیس و فرانسه دو منظور مشترک در میان بود؛ یکی اینکه آلمان تنها صاحب امتیاز نباشد، و در آینده مدت طولانی نود و نه سال متدرجاً اسهام را خریده فرانسه و انگلیس را بیدخل نکنند (چگونه انگلیسها اسهام کانال سوئز را خریدند و الان دو قسمت کانال مخصوص انگلیس است)، دولت عثمانی امتیاز راه را به سه دولت انگلیس و فرانسه و آلمان واگذارد که اسهام دست متمولان هرکدام از این سه دولت بیفتد حقوق تشکیل و مسئولیت شروط معاهدهٔ آنها مساوی و مستدام بماند، آلمان به این فقره راضی نشد.

ماهی های پیرانا از شهرت بدی به دلیل شرور بودن خود برخوردار هستند، اما آنها در واقع برای بقای خود تلاش می کنند و تنها هنگام غذا خوردن هیجانزده می شوند. بجای آنکه پیش آمد را بنویسد، و اگر هم بکوشندگان هواداری نمینماید ننماید و داستان را چنانکه رو داده بود برشته نوشتن کشد، داستان را بیکبار پوشیده داشته و از کوشندگان نامی نبرده، و در گفتار تنها بزشت نویسی و دروغ بندی بس کرده. ظاهرا تعداد زیاد آنها پسران شاه بوده و عنوانی داشته اند که ایشان را به تاریخ قدیم و مذهب غالب ساحه ربط میدهد. شکی وجود ندارد که آخرین ها نشانۀ ورود تازۀ آنها دراین ساحه بوده باشد، یعنی بمراتب بعد تر ازنفوذ اولیه کوچیان سکائی/ساکا در اوایل هزارۀ اول.

با پشتسرگذاشتن این روستا، اول به مراتع و بعد از عبور از سربالاییها به روستای فیلبند میرسید. این رمان در فضایی کاملا رئال نوشته شده و ماجرای دو جوانی است که بعد از خودکشی دوست مشترکشان، با تنهایی، ترس و احساساتی متزلزل روزگار خود را می گذرانند و موراکامی، از این دریچه راوی بی سر و صدای افسانه انسان هاست. جنگل ارسباران مثل جنگل ابر، جنگل هزار، جنگل راش و جنگل فندقلو، چشم اندازهای رویایی خوبی دارد که مقصد خوبی برای سلفی بازهای تابستانی و پاییزی اینستاگرام است. مثل بازاری است، میگویند چنان بد نواخت که سورناچی هم فهمید، چنان شور بود که کرد هم نخورد.

این بدین معنی است، شهرکاسپاپیروس که احتمالا با کاپیسای قدیمی و مسکونه هخامنشی کاپیشا- کانیش (طوریکه درکتیبۀ بیستون ذکرشده) مطابقت دارد، درنزدیکی سرزمینهای اشغال شده توسط سکائیان واقع است. بعضی ایالات هخامنشیان درافغانستان فعلی دوباره درمتن دیگرهخامنشیان در منشور تهداب قصر داریوش در شوش ذکرشده است. هیستاسپس ارائه یونانی نام ویشتاسپ است طوریکه درمتن های پارسی باستان ذکرشده است. جالب است بدانید ارسباران که یک پارک ملی نیز محسوب میشود، بالغ بر ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست، ۴۸ گونه پستاندار مانند کل و بز، گراز، خرس قهوهای، گرگ، «وشق» (سیاهگوش) و پلنگ را در بر گرفته است و همچنین ۲۲ گونه ماهی نیز در آن شناسایی شده که در حال زندگی در این ناحیه میباشند.

از میان این منطقه انبوه و پوشیده از درخت که هنوز پای هیچ انسانی به برخی از نقاط آن نرسیده و حتی مردمانی در آن زندگی میکنند که هرگز با تمدن ما آشنا نیستند، رودخانهای عظیم نیز عبور میکند که به رود آمازون مشهور است. نام ساکا هیماورگه (بطورتصادفی)، هنوزهم در وادی منجان در مرکزبدخشان زنده نگهداشته است. این حقیقت که هرودوتس دراینجا نام ساکاها را استعمال میکند، نسبت باینکه یونانی ها آنها را “سکائیان” میگویند نشاندهندۀ اینستکه این یک وامگیری مستقیم ازمنابع پارسی بوده و آنها را میتوان با ساکا هیماورگه، “ساکاهای استعمال کنندۀ هوما؟” منابع هخامنشی پارسی تشخیص داد.

نام ساکاها درمنابع هخامنشیان اشاره به سکائیان منابع یونانی است. جنگل های انبوه و سرسبز شمال کشور همواره مقصدی برای کاوشگران و ماجراجویانی بوده است که لذت غرق شدن در جادوی طبیعت برای آن ها همسنگ با هیچ لذت دیگری نبوده است. تا آن زمان، حتی بسیاری از کارشناسان نیز به اهمیت این جنگل ها واقف نبودند. افغانستان منشع مادر و گدام وراثت بسیاری نباتات است. روستای تجن جار علیا منطقه ای سرسبز و دیدنی بوده و دارای چشم انداز زیبا از جنگل های مازندران می باشد که به لطف این چشم انداز، روستا همواره میزبان گردشگران بسیاری می باشد.

پس او همچنان نواسۀ ویشتاسپ دیگر، پدر داریوش بوده باشد که مطابق متن بیستون، دارای یک مقام درشمالشرق امپراطوری درحوالی 522 ق م بوده است. هرودوتس بدون شک بربنیاد منابع پارسیان میگوید ارتش دارای چندین قطعه بوده که بعضی ازایشان را میتوان با نواحی تشخیص داد که امروزافغانستان نامیده میشود. از آنجائیکه کاپیسای قدیمی درشمال کابل فعلی و در پای (جنوب) کوههای هندوکش قراردارد و میتواند با بگرام امروزی تشخیص شود، میتوان نتیجه گرفت که کوه های هندوکش در واقعیت توسط سکائیان کوچی یا نیمه کوچی اشغال شده بوده است. موقعیت گندهارا واضح است که بطورعمده متشکل از وادی پشاور در شمال پاکستان امروزی است.

هرایوتیش (اراکوزیا) یکجا با هندوش (پاکستان جنوبی) و کوشا (جنوب مصر/سودان) منشای عاج اند. عاج اراکوزیا بازتاب دهندۀ تجارت عاج از هند میباشد. کوتاهترین مسیر از هند به پرسیپولیس ازطریق کندهار در اراکوزیای قدیم بوده است. سوزاندن عود از معابد چین و هند آغاز شد. موقعیت ویژه اقلیمی این جنگلها و قرارگیری در ارتفاعات باعث شده، آبوهوای جنگل ارسباران حتی در تابستان دمایی بالاتر از 26 درجه را تجربه نکند. حمله ی پیراناهای قرمز به انسان بسیار نادر است اما اگر به صورت گروهی حمله کنند می توانند انسان را از پا در بیاورند.

کاربرد هاوما ویژۀ هندو- ایرانی ها است که به فلات ایران درهزارۀ دوم ق م مهاجرت کرده اند. این ها اجسام حیه اند که غذای خود را در موجودیت نور آفتاب و کلوروفیل از ترکیب کاربن دای اکساید و آب خودشان میسازند. هرودوتس میگوید درارتش سیرسیز، کسپیان ها با شمشیرهای پارسیان (بخوانید: مادها) مجهزبودند. اوهمچنان میگوید این طلا چطوربکمک مورچه های طلاکن بدست میآید. آنها محلات را کنترول مینمودند، در حالیکه قبول داشتند شهنشاه ایشان در دوردست های پرسیپولیس قرار دارد. نقوش و متن های پرسیپولیس نشان میدهند که هندیان و ایرانیان در کنارهم بامتداد مرزهای شرقی فلات زندگی میکردند.

آنها درعین زمان درتقلید اقارب ایشان که درجلگه های بکتریا مسکون میشوند، یکتعداد مراسم جامعۀ ایرانیان محلی بشمول استعمال نوشابۀ مقدس را میپذیرند. طرفداران محيط زيست مى گويند دامداران و چوب برها درختان جنگل هاى بارانى و علفزارهاى استوايى را نابود مى كنند و كشاورزان زمين هاى خالى شده از درخت را به كشتزار تبديل مى كنند. پارک جنگلی مکیدی ارسباران یکی از بهترین نقاط سرسبز شهرستان کلیبر محسوب می شود این جنگل در مجاورت روستای به نام مکیدی واقع شده و با توجه به طبیعت بکر و سرسبز و درختان بسیار زیبای آن تبدیل به پارک جنگلی و تفرجگاه بسیار زیبایی شده است.

به عنوان مثال ابن هوقال جغرافی دان قرن ۴ هجری در کتاب خود به نام مسالک الممالک به نام این جنگل اشاره کرده است. جین به خاطر حادثه شدیدی که در میاه راه برایش به وجود آمده بود حافظه خود را از دست داده بود و به همین خاطر با یکی از قبایل زندگی میکرد اما با دیدن ایزابل و کمکهای او توانست دوباره حافظه خود را به دست آورد. رفقا چون منتظر کاغذجات خود بودند پرسیدند، معلوم شد چند مکتوب به اسم همهٔ ما هست، عذر خواست آورد، داد.

دانش ما دربارۀ سرزمینهای افغانستان در دورۀ هخامنشیان، بین 550 و 330 ق م محدود است. این همچنان توضیح کنندۀ این سخن هرودوتس است که مردم کسپاتیروس (کسپاپیروس) ازنگاه شیوۀ زندگی همانند بکتریان اند. در زمین مکگرت عنکبوتهایی وجود دارد که موهای پاهایشان نیز فسیل شده و ماهیهایی که شکمشان همچنان پر است از مگسریزه. اینمرد دانشمند میبود و کتابها نیز نوشته، و شعرهای «وطنی» نیز میسروده. نیز در این منطقهی رویایی زندگی میکنند. در داخل این جنگل آبشار و چشمهسارهای متعدد جریان دارند. پس عجله کنید و برای رفتن به دل جاده پرپیچوخم جنگل شگفتانگیز آماده شوید. پس کابینی پیدا کنید یا چادری بردارید و به اکتشاف این جنگلهای وحشی زیبا بپردازید.

حتما شما هم از آن دسته افرادی هستید که به نظرتان مورچهها حیوانات بیآزاری هستند، اما مورچه گلولهای با اینکه اندازه کوچکی دارد ولی در حقیقت یکی از خطرناکترین موجودات در جنگلهای آمازون به حساب میآید. آنها در وادی دریای کابل و ماواری آن در ولایت قدیمی گندهارا زندگی میکردند. آنها نشان میدهند که بخصوص شمال افغانستان با کانالهای توسعه یافته به عمق اطراف و محلات، یک ساحۀ فوق العاده پربار و تولیدی بوده است. نکتۀ دلچسپ دیگر نام فرماندۀ ساکاهای امیرگائیان و بکتریان بنام هیستاسپس پسر داریوش است.

دیدگاهتان را بنویسید