مساحت بادغیس ۲۰۰۶۸ کیلومتر مربع است

حالا که تا پارک جنگلی النگدره آمدهاید، از جاهای دیدنی نزدیک آن غافل نشوید. درعقب آن یک خدا با شعله ها و یک کتیبه پهلوی وجود دارد که پس ازسکه های شاه ساسانی، خسرو دوم (591-628 م) تقلید شده است. سکه ها هنوزهم حامل مصلح آتش ساسانی درعقب و نیم تنه های روی راست شاه، همانند نیم تنه های شاهان درسکه های ساسانی است. این بقایا که درداخل یک گورستان مسلمانان جا داده شده، نشانه سبک مهندسی است که یاد آورتعمیرات مشابه ازشمالغرب نیم قاره هند بوده و مربوط به اواخرهزارۀ اول م است. پوست قورباغه شیشه ای نیمه شفاف است، اگرچه بیشتر به رنگ لیمویی است.

در آمازون تنوع زیادی از گونه های این تیره وجود دارد ، برخی از آنها کاملا سیاه رنگ هستند ، مانند زوزه سیاه سیاه آمازونی (آلواتا نیجرریما) دیگران قهوه ای مایل به قرمز مایل به قرمز مانند زوزه کش قرمز Purús (Alouatta puruensis) و زوزه کش قرمز ونزوئلا (Alouatta seniculus). کتیبه های شارادا تماما مربوط به سده هشتم م و انعکاس دهندۀ اهمیت روز افزون فرهنگ هندی درسرزمین های افغانستان شرقی است. باینترتیب گروههای متعدد ترکی کوچی با تعقیب قدم شیونایت ها ویفتلیها بالاخره هندوکش را عبورنموده و درمناطق فعلی جنوب وشرق افغانستان و پاکستان دربین مردم محلی، هندیان و ایرانیان مستقرمیشوند.

کابل با واقع بودن بامتداد یکی از خطوط اتصالی دربین فلات ایران و آسیای میانه از یکطرف و نیم قاره هند از طرف دیگر دارای موقعیت بسیار ستراتژیک است. استعمال این سه خط بازهم بطورواضح نشان دهندۀ موقعیت وادی کابل دربین قلمروهای ایران، جنوب آسیای میانه و نیم قاره هند است. قرار داده بود. در هرجا بروج و دروازه و قراولها داشت که طایفهٔ خزر با لگزیهای کوهنشین قاف همدست شده به مملکت ایران نتازند (الان دیوار خود شهر بهجاست و راهآهن تفلیس از یک نقطه اورا به قدر معبر خط راه شکسته و راه آهن ساخته).

بعلاوه میتوان به حفریات جاپانی ها در ساحه تپه سکندر، 31 کیلومترشمال کابل اشاره کرد. درعین زمان، شاید حاکمان جدید ترکی ساحه نیز مذهب خویشتن را با خود آورده باشند. حاکمان کابل شاید با آنچه باصطلاح شاهان ترکی شاهی نامیده شده و ازمنابع دیگر (طورمثال آثارجغرافیه نگاران اولیه اسلامی، ابوریحان البیرونی) شناخته میشود، یکی باشند. تمام اینها بدین معنی است که هیچگونه دلایل مقنع برای تشخیص تمام افغانان متذکره بواسطه جغرافیه نگاران و نویسندگان اولیه اسلامی بحیث پشتوگویان وجود ندارد. مطابق نویسندگان اولیه اسلامی بشمول جغرافیه نگاران سده دهم الاستخری و ابن حوقل، خلج در زمینداور جنوب افغانستان وهمچنان درشمال ساحه غزنی زندگی میکند.

این دایره المعارف نویس مشهورخوارزمی از 973 تا حوالی 1050 م زندگی و در دربارحاکم اسلامی افغانستان شرقی، محمود غزنوی کار نموده است. همچنان بقایای شاید یک معبد هندو در چغه سرای در وادی کنر درسرحد شرقی افغانستان ازدلچسپی خاصی برخوردارباشد. منشای شمالی خدای عمدۀ این منطقه همچنان میتواند بازتاب منشای شمالی، هونی یا ترکی دودمان شاهی باشد. دورتر از تندرا یخ، منطقه بی درخت گسترده می شود. مالدیو رمانتیک ترین خلوتگاه را برایتان فراهم می کند. روستای خوشواش جزء جذاب ترین جاهای دیدنی آمل است چراکه هنگام ورود به روستا و قدم زدن در میان کوچه های منطقه، متوجه خواهید شد در این روستا بافتی بسیار قدیمی وجود دارد و مردم روستا هم به سبک اصیل خود زندگی می کنند.

ولگا طولانی ترین رود در اروپا و یکی از مهم ترین رودهای روسیه است. ساحه مهم دیگر تپه سردار(بهتراست بنام تپه نگاره شناخته شود “تپه کیتلیدروم”) درنزدیکی غزنی است که شاید تا سده هشتم مسکون باشد. متن های شرادا بطور وسیعی درافغانستان یافت شده و یکی ازآنها دربالای یک مجسمه مرمری خدای هندیان فیل گانیشا حکاکی شده که درنزدیکی گردیز یافت شده است. دورۀ بین 600 و 900 م درافغانستان شرقی غالبا تقریبا عاری ازهرگونه تولیدات هنری درنظرگرفته میشود. ازسده هفتم یکتعداد سکه های نقرۀ و مسی درساحات مختلف افغانستان شرقی (بشمول بگرام) وسرزمینهای مجاور در پاکستان یافت شده که شاه نیزک را ذکرمیکند، یک عنوان که در گذشته اکثرا نپکی ملک خوانده میشد.

شهرهای قدیمی و معاصر در این ساحه طوریکه قبلا بحث شد، شامل بگرام (کاپیسا) درجانب جنوبی کوتلهای هندوکش؛ شهرقدیمی ومعاصرکابل؛ هدۀ قدیمی نزدیک جلال آباد فعلی؛ و پشاور در انجام شرقی کوتل خیبر و شاهراه های دیگر میباشد. این بدین معنی است که در سده هفتم یک قسمت بزرگ جنوبشرق و شرق افغانستان توسط گروهی اداره میشدند که گفته میشود منشای هونی یا ترکی یا حد اقل غیرایرانی دارند. دودمانهای حاکم درکابل و زابلستان احتمالا دارای منشای هونی یا ترکی یا حد اقل غیرایرانی اند. رژیم غذایی آنها اغلب شامل انواع ماهی تازه، لاکپشت و حتی پرندگان است، اما ممکن است گاهی برای تغییر ذائقه به سراغ پستانداران کوچک هم بروند.کیمنهای سیاه ممکن است در صورت احساس خطر حتی به انسان هم حمله کنند، هرچند که آنها بیشتر ترجیح میدهند تا حد امکان از نوع بشر فاصله بگیرند.

بعد از صرف ناهار در طبیعت بطرف ابتدای مسیر پیاده روی برمیگردیم و در نهایت با کوله باری از خاطرات خوش با اتوبوس به سوی تهران برمیگردیم. امیر تیمور در آواخر عمر خود کتابی را از خاطرات خود نوشت. موجودی بانک شامل اقلام مختلفی است که اصلا تفکیک پذیرنیست و نمیشود آنها را از هم تفکیک کرد و طلب اشخاص حقیقی و حقوقی طلب عینی نیست که ما بگوییم یک شخصیت حقوقی فلانقدر پول به بانک داده این را جدا میگذاریم در یک حساب علیحدهای وعینا قابل استرداد خواهدبود چنین عملی در بانکهای دنیا معمول نیست و اصولا مخالف اصول بانکداری است و این دلیلی که آقای ابتهاج آوردهاند که عینا قابل استرداد است ابدا در هیچ جای دنیا این مطلب صحیح نیست و هیچ بانکی چنین چیزی را قبول نمیکند.

به همین دلیل این جنگل از پرطرفدارترین جاذبههای گردشگری گیلان به شمار میآید. این انکشاف در توالی شاهان ترکی شاهی و هندوشاهی بازتاب مییابد. مطابق البیرونی، آخرین شاهان ترکی شاهی وادی کابل توسط وزیر برهمن خویش بنام کالار تعویض میشود. آخرین کاربرد بکتریائی که تا کنون شناخته شده، در کتیبه های وادی توچی در نزدیکی مرز در پاکستان است. اکوسیستم خاص جنگل ابر، میزبان پرنده های کوچک و بزرگی است. نقطه دلچسپ اینستکه بعضی سکه های نقرۀ شاه نیزک توسط یک حاکم بنام وراهیتیگین ضرب مجدد شده که شاید با کسی بنام برهاتیگین یکی باشد که توسط البیرونی بحیث اولین شاهان ترکی شاهی ذکر شده است.

آگاهی از این پیش آمد بروزنامههای اروپا هم رسید و آن را با ستایشی از علماء یاد کردند، ولی آنها «عدالتخانه» را پارلمان یا مجلس شوری معنی میکردند، و در روزنامهها داستان را بنام شورش علماء بر دولت، یاد کرده چنین مینوشتند، که دستگاه خودکامگی از ایران برچیده شده، و شاه بمردم آزادی داده، و دارالشوری برپا خواهد گردید، و آزادی زبان و خامه خواهد بود. روی سکه ها نیم تنه شاه را با یک تاج بشکل کلۀ گرگ (سمبول ترکی) نشان میدهد.

لابد شدیم شب بمانیم فکر درستی بکنیم، فردا یا اینها را برگردانیم یا با راهی که مهدی نشان دهد بالا برویم. الخوارزمی درمفتاح العلوم خویش، نوشته شده در اواخر سده دهم م، آنها را اولاده یفتلیها میداند. برای مدتی زبان بکتریائی درخط یونانی شکسته نوشته و مروج میباشد، حتی در جنوب هندوکش. یکی از گزارشات نوشته شده توسط الگردیزی به یاغیانی بنام “افغانها” اشاره میکند، درحالیکه گزارش دیگری توسط البیهقی (سده دهم م) خلج را ذکر میکنند. «اسب لاغر میان به کار آید گاه رفتن نه آقا مصطفی پرواری! با جمال امامی پسر مرحوم حاج آقا امام جمعه خوئی مخالفم؟

اگر چه پایش و تحت نظر قرار دادن تمامی این جنگلها امکانپذیر نیست اما مرتبا اکیپهایی برای شناسایی و مبارزه با آفات و بیماریهای درختهای زاگرس به مناطق مختلف در سطح استان اعزام میشوند. بخش برزیلی آمازون طی ۴۰ سال گذشته بیش از ۱۸ درصد از جنگل های خود را به دلیل آتش سوزی از دست داده است. در سال های اخیر، اسماعیل خان کوشید تا از ظهور بازیگران متخاصم اصلی در بادغیس که ممکن است با منافع او در تضاد باشند، جلوگیری کند. شرایط میکرو اقلیمی متنوع با تغییرات فیزیوگرافی جنگل ارسباران، سبب ایجاد شرایط خاص فیتوژئوگرافیکی و بدنبال آن افزایش تنوع فلور منطقه و گیاهان دارویی آن شده است.

دیدگاهتان را بنویسید