ودوم علفزارهای مناطق گرمسیری یاساوانهاsavannas

چنانچه در بخش نیروی انسانی قید شد ، هر نفر نیروی حفاظتی عهده دارحفاظت از 6000 هکتار عرصه های جنگلی و مرتعی می باشد در صورتیکه در وضعیت مطلوب ، هر 2000 هکتار عرصه های منابع ملی به یکنفر نیروی کیفی حفاظتی نیاز دارد . در بعضی از نقاط تمام جنگلی، و جاهایی خاص می باشد، برای دست یابی به این روستا حدود ۵ ساعت زمان لازم است، و قلل گردکوه، زرد سر، کشتمان که هر کدام بیش از ۳۰۰۰ مترند قابل صعود می باشند. پس شما دعوی کدام شرف نفس را میکنید؟

ولی ولیعهد که از چگونگی نیک آگاه میبود، علمای بزرک شهر را که حاجی میرزا حسن مجتهد و امام جمعه و میرزا صادق و حاجی میرزا محسن و ثقةالاسلام میبودند به پیش خود خواند، و دانسته نیست با آنان چه گفتگو کرد که واشان داشت بتلگرافخانه رفتند، و نخست تلگرافی بنام همآوازی با علمای کوچنده بشاه فرستادند، و چون پاسخی رسید که گمان میرفت از شاه نباشد دوباره تلگراف درازی فرستادند و سپس تلگرافی بقم بعلماء کردند، و پس از همه تلگرافهایی بعلمای شهرهای دیگر فرستاده و آنان را بهم آوازی واداشتند . آنها در اینجا بصورت عام چیزی را انکشاف میدهند که بنام فرهنگ جیوکسور شناخته میشود که پس از ساحۀ نمونه در مرغزار نامگذاری میشود.

باین ارتباط، انکشاف فلات در مقایسه با جلگه های حاصل خیزبین النهرین و وادی اندوس متفاوت است، جاهائیکه تقریبا درعین زمان (سدۀ سوم ق م)، جوامع سیاسی بمراتب بزرگتری بربنیاد زمین های حاصل خیز بمراتب وسیعتر انکشاف میکند. این عدم توازن در توزیع ساحات هخامنشی میتواند بعلت گسترش کارهای باستان شناسی در کشور باشد، همچنان میتواند نشان دهندۀ یک سطح بسیار بلند انکشاف اقتصادی در بکتریای قدیم باشد. روستای بلیران یکی از روستاهای نمونه در زمینه گردشگری محسوب می گردد. از پستانداران شاخصی که در این منطقه بسیار یافت میشوند میتوان به کل، بز، گراز، خرس قهوهای و پلنگ اشاره کرد و پرندگان مطرح آن عبارتند از: مرغ قفقازی سیاه (قره خروس قفقازی)، کبک، دراج و قرقاول.

این همان مسکونۀ بزرگ مهرگار است که توسط باستان شناسان فرانسوی در اوایل سالهای 1970 کشف و بین سالهای 1974 و 1986 کاوش شده است. باستان شناسان فرانسوی اولین نمونۀ یک مُهر سنگی را نیزکشف میکنند. از این زمان اولین علایم تولید سفالی دیده میشود. همچنان از همین دوره است که اولین مهره (دانه) های لاجورد استفاده شده است. دریافتهای دیگر از دورۀ 2 شامل سنگهای فلاخن، سنگهای نوک تیز، مصنوعات مسی، دوک های حلقوی مخروطی، استخوانهای سوراخکن، گلدان های رخام گچی و دانه های لاجورد میباشد.

ولی این بدان معنی نیست که یک جرم بعد از جرم دیگر تکرار شود. این هاگها و هاگهای دیگر میتوانند به عنوان مرجعی برای تعیین سن سنگهای فسیلها به کار روند و در تعیین سن سایت فسیل به دانشمندان کمک کردند: بین ۱۶ تا ۱۱ میلیون سال پیش. غربیترین منبع رود آمازون در کوههای آند، در فاصلۀ 160 کیلومتری اقیانوس آرام قرار دارد و دهانۀ آن در اقیانوس اطلس، در ساحل شمال شرقی برزیل به دریا میریزد. ازاینجا او از طریق “کوههای کوچک برفی” (سفید کوه؟) بطرف جنوف یا دوباره بطرف اندوس سفر میکند.

این مراکز اغلبا درنواحی کوچک و منزوی و مرغزارهای زمینهای حاصل خیز واقع بوده که که نشاندهندۀ مناطق اطراف ایرانیان است. علت نامگذاری این تنگ شاید وجود دار و درخت اطراف آن باشد. از دهه 1350 به بعد کارخانههای متعددی در اطراف این شهرستان تأسیس گردیده که مهمترین آنها عبارتند از: نساجی بابکان، ایران الکتریک (تولید کلید و پریز و لامپ)، پتوی بافی مرینوی، پلاستیک سازی پلیگل، پشم ریسی تریکوبافی، آلومینیوم سازی، شرکتهای دوخت پیراهن و شلورا، آبمیوهگیری، بیسکوئیتسازی، آجر ماشینی و شهرکهای صنعتی متعدد. در فیلم میبینیم که کاوشگر نوجوان ما، دورا، دوستان خود را در یک سفر ماجراجویانه برای نجات والدینش و حل کردن رموز یک شهر گمشده طلایی هدایت میکند.

لازم به ذکر است در نزدیکی امامزاده عبدالله، چند هتل و سوئیت برای زائران نیز در نظر گرفته شده است. مبادلۀ فواصل طولانی بواسطۀ یافته های متعدد مانند لاجورد، فیروزه، عقیق، لعل و صدف را میتوان در مهرگار نشان داد. بعضی سفالی های چرخساخت از این زمان مربوط به قلعۀ گل محمد/توگای است که این دوره را مربوط به انکشاف مهرگار درعین ساحۀ وسیع مانند مندیگک 1 و 2 درجنوب افغانستان قرارمیدهد.

کاوشگران همچنان یک مجسمۀ نرگاو(کوهاندارهندی) را یافته اند، حیوانیکه بیشتردرسرزمینهای مرطوب (مانند نیم قاره هند) وجود دارد. از دوره های بعدتر(حدود 5000 ق م)، شواهد استفاده ازپنبه نیز وجود دارد. دوره های 6 و 7 مربوط به عصر(پیشرفته) آهن بوده و دربرگیرندۀ کلالی (سفالی) است که با کاشی های یافت شده درمراحل پائینی نزدیک کندهارکهنه (مربوط به اوایل و نیمۀ هزارۀ اول ق م) قابل مقایسه است. عصر برونز تا نیمۀ دوم هزارۀ دوم ق م ادامه مییابد که آغازعصر آهن است.

این نقش آنها به حدی مهم است که تخریب آنها میتواند موجب تغییراتی در مقیاس عظیم و گسترده در آب و هوای کره زمین شود. لذا یافته های دوره های 1 و 2 مندیگک یک پدیدۀ منزوی نبوده و باید در داخل محدودۀ بمراتب وسیع انکشافات در سراسر فلات و ماورای آن قرارداده شود. باستان شناسان فرانسوی در مندیگک تعداد زیاد وسایل مسی و برونزی را کشف کرده اند که شامل یک تبر و تیشۀ برونزی سوراخدار و تعداد زیاد پیکره های زنانه سفال خام میباشد.

گردشگران کنجکاو و ماجراجو به جای مسافرت به کشورهای لاکچری و بازدید از جاذبههای لوکس و پرهزینه، به چنین مناطقی سفر کرده و هیجانات مختلفی را تجربه میکنند. زیباییهای طبعیی این ولسوالی هنوز بطور دست نخورده موجود است که چشم هر بیننده را به خود جلب نموده و آب هوای گوارای آن جای مناسبی برای گشت و گذار و بازدید است. مردم در پیرامون قراولخانه انبوه شدند، و در این میان آگاهی به بهبهانی رسید، و او پسر خود سید احمد را با کسانی، برای رهانیدن او فرستاد. بدینسان که چون در آن شهر مردم بدو گروه میبودند: یکی کریمخانیان (یا شیخیان)، و دیگری متشرعان (یا بالاسریان)، و این دو گروه جدا از هم زیستندی، و همچشمیها و کینه در میانشان بودی و گاهی کسانی آتش کشاکش در میانشان افروختندی.

ساعتها خواندن و نوشتن درباره لذت نشستن کنار رودخانهای که از دل جنگل میگذرد هم نمیتواند با تجربه چند دقیقه بودن در این فضا برابری کند. برای اقامت در جنگل ابر تجهیزات لازم مثل کیسه خواب، جهت یاب و دستگاه جی پی اس و… خود مرغزارکندهار ایجادگر یک گرهگاه برای مسیرهای بین شرق وغرب است، چون درشمال توسط کوههای افغانستان مرکزی و درجنوب بواسطۀ دشت سوزان ریگستان محدود شده است (که بنام دهلیزاراکوزیا نامیده میشود). اینرا بصورت عام بنام انقلاب نوسنگی مینامند. بغیر ازافزارکویته، کاشی های مندیگک 3 شامل افزارهای دیگری اند که بصورت عام در وادی کویته و زمینهای جوار آن یافت میشود.

در ضمن میتوانید به میدان معلم بروید و از طریق این خیابان خود را به خیابان استادسرا برسید. سلطان عثمانی خود را خلیفه ی مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت . یکی از رجال گفت صد فرمان سفید مهر برای شما حاضر کردهایم، به هرکس هر درجه نشان شیر و خورشید را بخواهید بنویسید بدهید. به طور قطع به یقین باید گفت که موضوع طراحی آموزشی علوم تجربی و پرداختن و وجوه مختلف و جنبه های گوناگون تحقیقاتی در این رابطه می تواند راهگشای دقیقی در رابطه با علم آموزان عرصه آموزش ابتدایی باشد.

آنها اولادۀ سربازان ترکی مستقردرکابل توسط نادرشاه افشار یا جانشینان او در سدۀ هجدهم اند. گذشته از آنکه نمیخواست رشتهٔ فرمانروایی خودکامانه را از دست دهد، چون خود مرد کم دانشی میبود، از قانون و مجلس و اینگونه اندیشهها میرمید، و آنها را دشمن میداشت. تیم تحقیق در مطالعات خود دریافتند موش هایی که حدود سه هفته در معرض هوای مملو از دود قرار گرفتند، تغییرات مرتبط با افزایش سن در بافت مغزشان مشاهده شد. آغاز بیداری در توده ایرانگفتیم در سالهای باز پسین پادشاهی ناصرالدینشاه امتیازهایی به بیگانگان داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید