پارک جنگلی النگدره کجاست؟

زیرا منابع جنگلی سرمایهای سرشار هستند که نیازهای انسانها را برآورده میکنند. وجود جنگلهاي استانهای شمالی کشور(گیلان، مازندران وگلستان) ،توجه دست اندرکاران ومسئولین سازمان را طوری به خود جلب کرده بود،که جنگلهای خارج ازشما ل كه حدود 89 درصد از جنگلها و درختچه زارهای ايران را تشکیل می دادند ودر سطح 27 استان قرار داشتند درمقابل جنگلهای شمال، زیر ابری از بی توجهی پنهان مانده بود. درهرصورت، درنیمۀ اول هزارۀ اول ق م یکتعداد حاکمان سکائی ایران شرقی و افغانستان (شمالی) دین زرتشتی را میپذیرند. بمجردیکه انتیوشمال افغانستان را ترک مـیکند، گریکو- بکتریـان تحت یوتیدیموس دوباره سکه های خویش را نشرمـیکنند (یعنی نشان استقلال خویش).

متعاقبا یک محاصره طولانی دوساله شـهر بکترا زمانی برداشته مـیشود کـه گریکو- بکتریـان بـه مخالفین خویش تذکرمـیدهند کـه آنـها حتما بمقابل بربریـان شمال متحد شوند. مطابق پولی بیوس کـه در سدۀ اول ق م مـینویسد، یوتیدیموس بـه انتیو3 مـیگوید: “اگر انتیوتقاضای مرا قبول نکند، هردوجانب درعذاب خواهند بود. ایل های عظیم کوچیـان درامتداد مرزها تجمع نموده و تهدیدی بمقابل هردویمان مـیباشد، و اگر بربریـان مرز را عبورکنند آنـها بطور یقین سرزمـین را اشغال خواهند کرد”.

از دیگر جاذبههای گردشگری منطقه جنگل دالخانی میتوان به روستای اربه کله یا اربکله در ۱۰٫۶ کیلومتری شمال غرب دریاچه سد میجران اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه «حفاظت» در سازمان جنگلها با سازمان محیط زیست متفاوت است، ادامه داد: سازمان جنگلها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهرهبرداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند. هنگام سوزاندن و استفاده از رایحه دلنشین عـود جنگل بارانی می توانید با باز کردن در یا پنجره ها امکان جابجایی هوا و خروج امواج و انرژی های منفی محیط و ورود هوا و انرژی های مثبت را مهیا کنید.

ماكائو پرندگان مشخص جنگل های بارانی آمازون و به طور كلی همه جنگل های بارانی آمریكا هستند و گونه های زیادی دارند. اگر هوای علی آباد کتول در استان گلستان ابری و بارانی باشد و هوای شاهرود آفتابی میتوان به دیدن ابرها امیدوار بود. ناگفته نماند، جنگلهای ارسباران با احتساب عرصه و حریمها بیش از 160 هزار هکتار وسعت دارد و در شمال استان آذربایجانشرقی قرار گرفته است و صرفنظر از جاذبههای شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل وجود گونههای گیاهی و جانوری کمیاب، چشماندازهای بکر، وسیع، شکنندگی و آسیبپذیری بالای خود در سالهای 1350 و 1352 شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.

به گفته داستان این فیلم ترسناک ممنوعه بر اساس واقعیت بوده است. درون اینجا دربین دریـافت های دیگر، یک متن نذری با یک کتیبه یونانی یـافت مـیشود با توضیح اینکه این یک هدیـه بـه خدای ایرانیـان، وخشو(اکسوس) است. نام مـیناندر درون یک کتیبه نیز دیده مـیشود کـه در باجور، شمالغرب پشاور یـافت شده است. باستان شناسانان فرانسوی بعضی کتیبه های یونانی کشف مـیکنند بشمول یکی از تیمـینوس کینیـاس (ظاهرا بیناد گذار شـهر) کـه تاریخ آن 275 ق م بوده و مـیگوید، شخصی بنام کلیرکوش از سولی یک پند را از دیلفی نقل مـیکند: “درطفولیت برخورد خوب بیـاموز؛ درجوانی احساسات خود را کنترول کن؛ درمـیانسالی تمرین عدالت کن؛ درپیری مشاورخوب باش؛ بهنگام مرگ افسوس مکن”.

مرکزهخا این منطقه، ساحۀ قدیمـی ایرک قلعه، بـه یک ارگ شـهر بسیـار بزرگ بنام اسکندریـه درون مارگیـانا شناخته مـیشود کـه حدود 1500 متر طول هرچهارجانب آنست. استحکامات آن دربرگیرندۀ یک ساحۀ حدود 1500 درون 1800 متراست کـه شامل یک دژ، یک جمنازیوم، معابد، یک تیـاتر(بگنجایش حدود 6000 نفر)، یک فوارۀ سنگی وغیره است. گذار از سلوکیـان بـه حکومت یونانو- بکتریـان درون انواع سکه های یـافت شده با خزانۀ اکسوس منعشده کـه شامل سکه های الکساندر بزرگ، سیلیو1، انتیو1، انتیو2 و همچنان خود دیودوتوس است.

اشیـای نقرۀ و برنجی او بطور وسیعی درون بکتریـا و بخصوص درون آیخانم یـافت مـیشود. مطابق اپولودوروس از آرتیمـیتا این حاصل خیزی بکتریـا به منظور گریکو- بکتریـان آن ثروتی را اعطا مـیکند کـه باعث پیشرفت آنـها بـه هند مـیشود. احتمالا درجریـان سلطنت حاکمان سلوکیـان، انتیو2 تیوس (261- 246 ق م) یـا کمـی بعد ازیونانیـهای بکتریـان تحت رهبری دیودوتوس کـه بصورت آشکار بمقابل شاه سلوکیـان شورش مـیکند. موسس واقعی امپراطوری پارتیـان مـیتراداتیس 1 هست (که بین 171- 138 ق م سلطنت مـیکند). حیـاط عمده درشمالشرق واقع هست که اندازۀ آن 108 در137 متربوده و توسط ستونـهای ایوانی درهرچهارجانب احاطه شده است.

بآنـهم قصرآن بصورت عمده مطابق مودلهای هخاان با شبکۀ اتاقهای احاطه شده توسط دهلیزها ساخته شده است. مـیناندر را مـیتوان احتمالا با خصوصیـات عمده از اثر بودیستی نوشته شده درون پالی (هندی مـیانـه) تشخیص کرد کـه بنام مـیلینداپانـها یـاد مـیشود. آنـها با منشا داشتن از جلگه های عقیم و بیحاصل دشت قراقوم بعد از اینکه اولین ولایت “متمدن” را اشغال مـیکنند، بنام پارتیـان شناخته مـیشوند. این محلات بنام های اسکندریـه، سلوکیـه، اپامایـه یـا انتیوکیـه یـاد مـیشوند.

سکه های مسی کـه درجنوب کوهها ضرب مـیشوند دراول تقلید شکل مربعی یـا مستطیلی سکه های مسی موریـا مـیباشد. آنـها درشمال هندوکش سکه های با معیـاروزن آتن و قهرمانان یونانی ضرب مـیزنند، درحالیکه درجنوب کوهها سکه های با معیـار وزن هندی و قهرمانان یونانی و پراکریت (آخری با خط خروشتی) ضرب مـیزنند. آیخانم از جملۀ “یونانی” ترین ساحات یونانیگری کاوش شده درون شرق است. دیوارهای اطراف مرغزار بلخ کـه توسط جغرافیـه نگاران عرب توضیح شده حدود 65 کیلومترطول داشته ومـیتواند مربوط بـه دورۀ یونانیگری باشد. این مجموعه دریک ساحه حدود 250 درون 350 متروسعت دارد. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، معماران مشهور مالزیایی در نظر دارند در یکی از زمینهای احیا شده این کشور شهری جدید احداث کنند که در آن ایجاد فضای عمومی به عنوان عنصر اصلی شهری در نظر گرفته شده است.

نکروماتیک درجه کیفی بالایی ندارد و بخاطر هنجارشکنی، در تعداد زیادی از کشورها از جمله استرالیا ممنوع اعلام شد. آقایی هماکنون مدیرعامل شرکت تعاونی بومگردان اسپرز است که در سال 93 ثبت شد. هانری بیوله سوییسی پس از بازدید یاز این نمایشگاه سعی کرد پیشنهاد گورنا را که همان روش کنترلبود در جنگلهای دهکده کووه (Couvet) واقع در ایالت نوشانل سوییس که با مدیریت وی اداره می شد به مرحله عمل درآورد. این انیمیشن به کارگردانی Wolfgang Reitherman ساخته شد . این موجود فضایی بر اثر حادثه ای در قسمتی از جنگل های رنگارنگ و سرسبز آمازون با سفینه اش سقوط می کند اما جان سالم به در می برد و حالا حیواناتی که در این جنگ وجود دارند باید کاری کنند که علاوه بر اینکه دلتنگی او رفع شود بتواند به سفینه اصلی برگردد تا مانع حمله بیگانگان به زمین و نجات او شوند علاوه بر آن حیوانات جنگ باید به ایم فضایی دوستی ، صلح و تفریح کردن را بیاموزند .

هنگام سفر به یاد داشته باشید که رودخانهگردی به معنی طیکردن تمام مسیر در رودخانه نیست و طی سفر باید به فراخور راه گاهی از میان رود گذر کرد. او درون 205- 206 ق م ازطریق کوتلهای هندوکش و اراکوزیـا بـه غرب برمـیگردد، درمسیرراه با عقد یک معاهده با یک حاکم محلی هندی، سوفاگاسینوس کـه باید جانشین آشوکا یـا هندی دیگری باشد کـه کنترول کننده مرزهای سرزمـین های هندو- ایرانیـان است. آنـها درمسیری قدم مـیگذارند کـه کوچیـان سکائی دراوایل هزارۀ اول ق م و عشایرهندو- ایرانیـان آنـها درون هزارۀ دوم ق م داخل فلات شده بودند. درحوالی 208 ق م گریکو- بکتریـان (حد اقل بطور رسمـی) باز تحت کنترول سلوکیـان آورده مـیشود وقتی انتیو3 بزرگ (223- 187 ق م) بـه سرزمـین آنـها حمله نموده و یوتییدیموس را بامتداد دریـای هریرود شکست مـیدهد.

اهمـیت آیخانم بربنیـاد تولیدات زراعتی محلات اطراف آن استواربوده کـه برمقیـاس بزرگ آبیـاری مـیگردد. این توضیحات باستان شناسان افغانستان هست که کاوشگران، این ساحه را از اوایل سدۀ نزدهم بدینسودیده اند، اما اهمـیت آن هرگزبصورت کامل شناخته نمـیشود. این ساحه درون اوایل سال های 1960 توسط باستان شناسان فرانسوی بدنبال دریـافت تصادفی بعضی اشیـای قدیمـی توسط یک دسته شکاریـان شاه افغانستان “کشف دوباره” مـیشود. ولایت بلخ در شمال افغانستان یکی از مهم ترین و زیباترین ولایت های کشور یاد می گردد. جنگل دالخانی یکی از زیباترین جنگل های شمال ایران است. چالکی ــ مسیر بکر و کم رفت آمد دیگر برای کوه پیمایی چالکی است، که از روستای هلو کله واقع در جاده عسل محله یا اسل محله آغاز می گردد، ابتدا مسیر پر شیب است و از کنار خانه های قدیمی و تاریخی می گذرد، و سپس وارد باغات فندق و گردو شده که چشمه های متعدد در باغ های سر سبزی و صفای منحصر به فرد به این راه می دهد.

بوداگرایی و ایرانسکه ای از پیروز پسر اردشیر ساسانی یافت شده که در آن وی از ارجگذاری خویش نسبت به دو دین زرتشتی و بوداگرایی خبر میدهد. یکی ازمظاهردلچسپ، این واقعیت هست که آنـها دو معیـار به منظور سکه های ایشان بکارمـیبرند. دو نام مشـهور دراین عرصه اپولودوتوس 1 و مـیناندر هست که درهم های (پول های قدیمـی) نقرۀ ایشان ازکندهارمعلوم است. طبیعت پارک با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارد بسیار متنوع است و وجود چندیدن چشمه و رودخانه خروشان آن را بسیار زیبا کرده است. در آرشیو دریانوردی تمام فعالیتهای نظامی و بخشی تجاری در دریای خزر، همچنین فعالیتهای «جان التون» در دوره افشاریه اطلاعات مهمی دارد که در این آرشیو موجود است.

طول این هزارپا تا 30 سانتی متر می رسد و در کف جنگل و در میان بقایای چوب و برگهای تجزیه شده زندگی می کند. در میان جاهای دیدنی آمل،یکی از بزرگترین پارک های جنگلی، پارک میرزا کوچک خان جنگلی است چراکه این پارک بیش از 440 هزار متر مربع مساحت داشته و شاید برایتان جالب باشد بدانید پارک میرزا کوچک خان جنگلی نه تنها به عنوان دومین پارک جنگلی استان مازندران به شمار میرود بلکه در میان بزرگترین پارک های جنگلی خاورمیانه نیز قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید